Programi

Programi za poslovnu primenu
______________________________________
Dugogodisnje isustvo u proizvodnji programa
(software) iz oblasti ekonomije i poslovnih
finansija garancija su kvaliteta i pouzanosti.

Tim stručnih programera radi na osmšljavanju i
proizvodnji tzv. aplikativnog softvera u oblastima:

- finansijskog knjigovodtva;
- robno-materijalnog knjigovodstva;

- obracunu zarada (primenom najnovijih propisa;

- vodenja analitike osnovih sredstava;
- obračunu kamata na zakasnela potraživanja;

- vodjenju poslovnih knjiga po sistemu
dvojnog knjigovodstva;
- izrade bilansa stanja, uspeha i računovod. iskaza.

Pored navedenih oblasti u ponudi je i
izrada drugih aplikacija po zahtevu naručioca.

Svi programi su realizovani pod windows operativnim
sistemom. Baza je assess, sql i Mysql.