Dobrodošli

Dobrodošli na prezentaciju kompanije “ARKA” doo.
Kompanija je osnovana kao privredno društvo
sa ogranicenom odgovornošcu 11. novembra 1991. godine.
Osnovna delatnost društva računarsko programiranje.

Pored ove delatnosti komapnija radi i sledece:

- Proizvodnja specijalnih elektronskih uredjaja;

- Proizvodnja programskih paketa;

- Usluge obrade podataka;

- Obuka iz oblasti primene računara
i programskih paketa.

- Izrada programa za kompjuterizovane
mašine svih namena.

_______________________________________________

Komanija je registovana i za
sporljnotrgovinski promet robe i
usluga iz ovih oblasti